Facebook

CD Vánoce - Jožka Černý

»zpět

Seznam písní

 1. Vánoční intráda
 2. Došli jsme k vám na koledu
 3. Pastorela
 4. Radujme se pastýřové – směs koled (Vzhůru, vzhůru, pastuškové, Přišlo jsi k nám, jezulátko, Sem pojďte, poběhněte, Já vím, co nového)
 5. Pastorela pro flétnu
 6. Slavný den – směs koled (Hlehle, támhle v Betlémě, Co se stalo nenadále, Něco nového, Pochválen buď, Ježíš Kristus, Den přeslavný)
 7. Dobrá novina – směs koled (Co se stalo, Co se tak svítí v Betlémě, Nesem vám noviny, Půjdem spolu do Betléma, Ejhle, chasa naše)
 8. Pastorela A dur
 9. Před naším domem
 10. Vánoční pastorela
 11. Vánoční – směs koled (Jak jsi krásné, neviňátko, Chtíc, aby spal, Tichá noc, Veselé vánoční hody, Narodil se Kristus Pán)

Vánoce

Multisonic © 2002